Samsung dogania Apple pod względem robienia klientów w bambuko.

I usuwa stare reklamy, w których nabijał się z Apple za praktyki, które teraz sam z chęcią stosuje. Ehhh.